„Să văd. Să mă văd, adică. Să mă pot osîndi eu, acum, înainte de obşteasca judecată, la fel de fără părtinire ca atunci. De nu şi mai sever, pentru că Dreptul Judecător va fi, oricum, blând şi milostiv; aşa Îi este firea.” (N.S. – Dăruind vei dobândi)

Reclame